História predpisu 351/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.2025 -