História predpisu 331/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2024 -