300/2022 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

300
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2023 je
a)
700 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
4,023 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.