História predpisu 281/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2022 - 31.12.2022