História predpisu 23/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2022 -