História predpisu 225/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2022 - 30.11.2022