História predpisu 220/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2022 - 31.12.2022