História predpisu 116/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2022 - 31.08.2022