História predpisu 114/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2023 -