História predpisu 113/2022 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2023 - 31.12.2023
3.01.01.2024 -