99/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

99
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 137
z 12. marca 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo materiálu: 4648/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 15. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– štvrtý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senica, okres Skalica, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,
– tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Bytča, okres Detva, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Sabinov, okres Senec, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,
– druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Nové Zámky, okres Tvrdošín;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR