90/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

90
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 118
z 24. februára 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo materiálu: 3554/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 1. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– štvrtý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Martin, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Revúca, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,
– tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice – okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,
– druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Námestovo, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Tvrdošín;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.
Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR