77/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

77
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 89
zo 17. februára 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 3122/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 22. februára 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– štvrtý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Martin, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Revúca, okres Rožňava, okres Šaľa, okres Snina, okres Trnava, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
– tretí stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice – okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žilina,
– druhý stupeň varovania: okres Bardejov, okres Čadca, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Poltár, okres Sabinov, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR