História predpisu 58/2021 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.02.2021 - 26.02.2021