419/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

419
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 662
zo 16. novembra 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 26269/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.2) s účinnosťou od 22. novembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– 1. stupeň ohrozenia: okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda,
– 2. stupeň ohrozenia: okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Komárno, okres Malacky, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Pezinok, okres Prešov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Senec, okres Skalica, okres Šaľa, okres Trenčín, okres Trnava, okres Žilina, okres Zlaté Moravce,
– 3. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen;B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne

ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR