392/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

392
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 25. októbra 2021,
ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 116/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate v znení vyhlášky č. 189/2018 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 6 sa vypúšťa prvá veta.
2.
Príloha č. 4 znie:
„Príloha č. 4
k vyhláške č. 116/2016 Z. z.
Hodnota jednotlivých rovnošatových súčastí

Bod
číslo
Názov rovnošatovej súčasti Merná
jednotka
Počet
prideľovaných
merných
jednotiek
Hodnota mernej
jednotky
s DPH
[EUR]
Hodnota
spolu
s DPH
[EUR]

1. Sako ks 1 145,00 145,00
2. Nohavice alebo sukňa ks 2 62,50 125,00
3. Košeľa zelená dlhý rukáv ks 2 30,50 61,00
4. Viazanka zelená alebo šatka ks 2 13,50 27,00
5. Čiapka letná ks 1 11,00 11,00
6. Čiapka zimná ks 1 16,00 16,00
7. Šál ks 1 11,00 11,00
8. Sveter ks 1 66,50 66,50
9. Bunda 3/4 s odopínateľnou vložkou ks 1 156,50 156,50
10. Špecifické označenie – rukávnik ks 3 5,50 16,50
11. Špecifické označenie – služobné označenie ks 3 3,00 9,00
12. Nohavice terénne letné ks 1 80,50 80,50
13. Obuv do terénu s membránou pár 1 137,50 137,50
14. Nohavice terénne zimné ks 1 90,00 90,00
15. Bunda do pása ks 1 97,50 97,50
16. Zelená košeľa krátky rukáv ks 1 25,50 25,50
17. Košeľa biela dlhý rukáv ks 1 30,50 30,50
18. Polokošeľa krátky rukáv ks 1 22,00 22,00
19. Polokošeľa dlhý rukáv ks 1 25,50 25,50
20. Nepremokavá súprava ks 1 126,00 126,00
21. Ponožky k rovnošate pár 3 3,50 10,50
22. Ponožky pracovné pár 3 7,00 21,00
23. Termotričko ks 1 24,50 24,50
24. Termonohavice ks 1 24,50 24,50
25. Reflexná vesta nepremokavá žltá ks 1 42,00 42,00
26. Reflexná bunda nepremokavá žltá ks 1 53,00 53,00
Hodnota základných rovnošatových súčastí je 862,50 eur.
Celková hodnota rovnošaty je 1 455,00 eur.“.

Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 2021.
Samuel Vlčan v. r.