38/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 02.02.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

38
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 64
z 1. februára 2021
k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021
Číslo: 1932/2021
Predkladateľ: predseda vlády
Vláda

A. schvaľuje
A.1. návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021;

B. mení
B.1. bod B.1 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 tak, že slová „36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa považujú hlavné mesto Bratislava a mesto Košice za jeden okres (bod B.2 tohto uznesenia)“ sa nahrádzajú slovami „okresu Bratislava I. až V., okresu Skalica, okresu Myjava, okresu Piešťany, okresu Nitra, okresu Trenčín, okresu Ilava, okresu Púchov, okresu Považská Bystrica, okresu Žilina, okresu Kysucké Nové Mesto, okresu Čadca, okresu Turčianske Teplice, okresu Martin, okresu Dolný Kubín, okresu Námestovo, okresu Tvrdošín, okresu Ružomberok, okresu Banská Bystrica, okresu Banská Štiavnica, okresu Veľký Krtíš, okresu Lučenec, okresu Rimavská Sobota, okresu Liptovský Mikuláš, okresu Poprad, okresu Kežmarok, okresu Stará Ľubovňa, okresu Spišská Nová Ves, okresu Levoča, okresu Sabinov, okresu Bardejov, okresu Svidník, okresu Gelnica, okresu Prešov, okresu Stropkov, okresu Vranov nad Topľou, okresu Michalovce, okresu Sobrance“,
B.2. bod B.2 uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 tak, že slová „Slovenskej republiky pre územný obvod 36 okresov, v ktorých na základe vykonaných antigénových testov od 18. januára 2021 do 26. januára 2021 vykázali menšiu mieru pozitivity ako ostatné okresy, pričom na tieto účely sa hlavné mesto Bratislava a mesto Košice považujú za jeden okres,“ sa nahrádzajú slovami „územného obvodu okresu Bratislava I. až V., okresu Skalica, okresu Myjava, okresu Piešťany, okresu Nitra, okresu Trenčín, okresu Ilava, okresu Púchov, okresu Považská Bystrica, okresu Žilina, okresu Kysucké Nové Mesto, okresu Čadca, okresu Turčianske Teplice, okresu Martin, okresu Dolný Kubín, okresu Námestovo, okresu Tvrdošín, okresu Ružomberok, okresu Banská Bystrica, okresu Banská Štiavnica, okresu Veľký Krtíš, okresu Lučenec, okresu Rimavská Sobota, okresu Liptovský Mikuláš, okresu Poprad, okresu Kežmarok, okresu Stará Ľubovňa, okresu Spišská Nová Ves, okresu Levoča, okresu Sabinov, okresu Bardejov, okresu Svidník, okresu Gelnica, okresu Prešov, okresu Stropkov, okresu Vranov nad Topľou, okresu Michalovce, okresu Sobrance“;

C. ukladá
predsedovi vlády
C.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
C.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry

Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR