353/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

353
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2022 sú:
a)
suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:
Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 646,00 eur za mesiac
2 762,00 eur za mesiac
3 878,00 eur za mesiac
4 994,00 eur za mesiac
5 1 110,00 eur za mesiac
6 1 226,00 eur za mesiac
b)
suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:
Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 3,713 eura za hodinu
2 4,379 eura za hodinu
3 5,046 eura za hodinu
4 5,713 eura za hodinu
5 6,379 eura za hodinu
6 7,046 eura za hodinu