352/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.10.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

352
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2022 je
a)
646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.