339/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 17.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

339
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 528
zo 16. septembra 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 19678/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva

Vláda

A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 17. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– 2. stupeň ohrozenia: okres Bardejov,
A.2. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 20. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– monitoring: okres Dunajská Streda, okres Medzilaborce, okres Pezinok, okres Poltár,
– ostražitosť: okres Banská Bystrica, okres Bratislava I – V, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Kysucké Nové Mesto, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Šaľa, okres Senec, okres Sobrance, okres Stropkov, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce,
– 1. stupeň ohrozenia: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Bytča, okres Gelnica, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Martin, okres Poprad, okres Prešov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Senica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zvolen,
– 2. stupeň ohrozenia: okres Krupina, okres Rožňava, okres Skalica;

B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne

ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladne


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR