História predpisu 337/2021 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2021 - 31.03.2024