335/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

335
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 501
z 8. septembra 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 18879/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 9. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– I. stupeň ohrozenia: okres Rožňava,
A.2. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 13. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– monitoring: okres Bratislava I – V, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Pezinok, okres Poltár, okres Púchov, okres Ružomberok, okres Senec, okres Stropkov, okres Trnava, okres Zlaté Moravce,
– ostražitosť: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Brezno, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Martin, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Partizánske, okres Piešťany, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
– I. stupeň ohrozenia: okres Bytča, okres Košice I – IV, okres Krupina, okres Poprad, okres Skalica, okres Trenčín;


B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladneVykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR