332/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 06.09.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

332
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 482
z 31. augusta 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 18324/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja pandémie a prijímanie opatrení proti SARS-CoV-2 (Covid Automat – verzia 4.1) s účinnosťou od 6. septembra 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– monitoring: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bratislava I – V, okres Čadca, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Komárno, okres Krupina, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
– ostražitosť: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bardejov, okres Brezno, okres Bytča, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Kysucké Nové Mesto, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Poprad, okres Rožňava, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žiar nad Hronom;


B. ukladá

predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne

ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladneVykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR