284/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 418
zo 14. júla 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 14162/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctvaVláda


A. schvaľuje

A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 19. júla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– monitoring: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I – V, okres Brezno, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Myjava, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen;B. ukladá

predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,
bezodkladne


ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR.
bezodkladneVykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR