História predpisu 283/2021 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.08.2021 - 21.03.2022