256/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.07.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

256
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 392
z 30. júna 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 12840/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctvaVláda

A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 5. júla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– prvý stupeň ostražitosti: okres Bardejov, okres Bratislava I – V, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levice, okres Malacky, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Vranov nad Topľou, okres Žilina,
– monitoring: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Brezno, okres Dolný Kubín, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I – IV, okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Michalovce, okres Myjava, okres Nitra, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Prešov, okres Prievidza, okres Púchov, okres Revúca, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen;
B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR