171/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.05.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

171
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 238
z 5. mája 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 8087/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 10. mája 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– tretí stupeň varovania: okres Myjava, okres Považská Bystrica,
– druhý stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Sobrance, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,
– prvý stupeň varovania: okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Šaľa, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Zlaté Moravce, okres Žilina;


B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR