143/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.04.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

143
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 212
z 21. apríla 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 7040/2021
Predkladateľ: minister zdravotníctva


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 26. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– tretí stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Bytča, okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Ilava, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Lučenec, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Poltár, okres Poprad, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Revúca, okres Senica, okres Snina, okres Stará Ľubovňa, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín,
– druhý stupeň varovania: okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Gelnica, okres Hlohovec, okres Humenné, okres Kežmarok, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Prešov, okres Prievidza, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Skalica, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Svidník, okres Trebišov, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina, okres Zvolen,
– prvý stupeň varovania: okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Sobrance, okres Topoľčany, okres Zlaté Moravce;


B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR