105/2021 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.03.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

105
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 156
zo 17. marca 2021
k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Číslo: 4865/2021
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR


Vláda


A. schvaľuje
A.1. v súlade s Alert systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“) s účinnosťou od 22. marca 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 takto:
– štvrtý stupeň varovania: okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senica, okres Skalica, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina,
– tretí stupeň varovania: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
– druhý stupeň varovania: okres Kežmarok, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Tvrdošín;

B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky
bezodkladne
ministerke kultúry
B.2. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR
bezodkladne.


Vykonajú: predseda vlády
ministerka kultúry


Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR