História predpisu 10/2021 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.2021 - 11.02.2021