Predpis bol zrušený predpisom 133/2020 Z. z.

80/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.04.2020 do 27.05.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

80
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. apríla 2020,
ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc
na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 1 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Od 18. apríla 2020 do 7. mája 2020 sa predlžuje obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky s Rakúskou republikou, Maďarskom, Českou republikou a Poľskou republikou a na medzinárodných letiskách.
(2)
Vnútorné hranice Slovenskej republiky sa môžu počas trvania dočasného obnovenia kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky podľa odseku 1 prekračovať iba na hraničných priechodoch uvedených v prílohe.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 18. apríla 2020.
Igor Matovič v. r.
Príloha k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 80/2020 Z. z.
HRANIČNÉ PRIECHODY NA PREKROČENIE VNÚTORNÝCH HRANÍC


1. Pozemné hranice
Rakúska republika
a)
Bratislava – Jarovce – Kittsee (diaľnica)
b)
Bratislava – Jarovce – Kittsee (stará cesta)
c)
Bratislava – Petržalka – Berg
d)
Moravský Svätý Ján – Hohenau
Maďarsko
a)
Bratislava Čunovo – Rajka (diaľnica)
b)
Medveďov – Vámosszabadi
c)
Komárno – Komárom
d)
Štúrovo – Esztergom
e)
Šahy – Parassapuszta
f)
Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat
g)
Šiatorská Bukovinka – Salgótarján
h)
Kráľ – Bánréve
i)
Milhosť – Tornyosnémeti (cesta I/17)
j)
Milhosť – Tornyosnémeti cesta (cesta R4)
k)
Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely (cestný prechod)
Česká republika
a)
Svrčinovec – Mosty u Jablunkova
b)
Makov – Bílá-Bumbálka
c)
Horné Srnie – Brumov-Bylnice
d)
Drietoma – Starý Hrozenkov
e)
Moravské Lieskové – Strání
f)
Lysá pod Makytou – Střelná
g)
Vrbovce – Velká nad Veličkou
h)
Brodské – Břeclav (diaľnica)
i)
Holíč – Hodonín
j)
Skalica – Sudoměřice (nová cesta)
Poľská republika
a)
Trstená – Chyžné
b)
Vyšný Komárnik – Barwinek
2. Vzdušné hranice:

a)
Letisko Bratislava
b)
Letisko Košice
c)
Letisko Poprad
d)
Letisko Piešťany
e)
Letisko Sliač
f)
Letisko Žilina
g)
Letisko Prievidza
h)
Letisko Nitra
i)
Letisko Jasna