História predpisu 80/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.04.2020 - 27.05.2020