História predpisu 71/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.2020 - 27.05.2020