27/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

27
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 13. februára 2020,
o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 32/2019 Z. z., ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2020.
Gábor Gál v. r.
Príloha k vyhláške č. 27/2020 Z. z.
HODNOTY VÝSTROJNÝCH SÚČASTÍ, KTORÉ TVORIA HODNOTU SLUŽOBNEJ ROVNOŠATY A JEJ SÚČASTÍ

Poradové číslo Názov výstrojnej súčasti Merná jednotka Počet merných jednotiek na výdaj Cena za mernú jednotku v eurách Cena spolu v eurách
1. Bunda celoročná s odnímateľnými rukávmi ks 1 118,80 118,80
2. Bunda krátka ks 1 117,60 117,60
3. Čiapka k cvičnej rovnošate ks 1 20,28 20,28
4. Čiapka zimná ks 1 12,92 12,92
5. Čiapka so šiltom ks 1 22,68 22,68
6. Gombík napichovací ks 6 0,52 3,12
7. Hodnostné označenie na suchý zips ks 1 2,75 2,75
8. Hviezda hodnostná ks 16 0,46 7,36
9. Košeľa alebo blúzka s dlhými rukávmi ks 1 18,54 18,54
10. Košeľa alebo blúzka s krátkymi rukávmi ks 1 18,54 18,54
11. Náplecníky navliekacie pár 2 5,15 10,30
12. Náplecníky s vyšívaným hodnostným označením pár 1 5,04 5,04
13. Nohavice alebo sukňa alebo nohavice letné alebo sukňa letná ks 1 61,20 61,20
14. Nohavice celoročné alebo nohavice letné k cvičnej rovnošate ks 1 61,20 61,20
15. Opasok kožený ks 1 11,55 11,55
16. Poltopánky celoročné pár 1 45,00 45,00
17. Poltopánky trekové pár 1 58,80 58,80
18. Ponožky letné pár 5 1,05 5,25
19. Ponožky zimné pár 3 1,50 4,50
20. Pulóver ks 1 39,84 39,84
21. Rukavice kožené pár 1 18,93 18,93
22. Spona na identifikačný odznak ks 1 1,80 1,80
23. Spona na viazanku ks 1 3,84 3,84
24. Šál ks 1 7,44 7,44
25. Topánky celoročné pár 1 122,40 122,40
26. Tričko s dlhými rukávmi ks 2 22,68 45,36
27. Tričko s krátkymi rukávmi ks 1 21,48 21,48
28. Vetrovka ks 1 154,80 154,80
29. Viazanka ks 1 4,20 4,20
Spolu: 1 025,52