História predpisu 24/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2020 -