201/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 23.07.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

201
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 8. júla 2020 uložené tieto dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2020 z 2. mája 2018 uzatvorený 2. júna 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Združením bytového hospodárstva na Slovensku.
2.
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 – 2022 z 31. mája 2018 uzatvorený 30. apríla 2020 medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2022 zo 17. decembra 2019 uzatvorený 31. mája 2020 medzi Organizáciou zamestnávateľov skupiny COOP Jednota
a
Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.