História predpisu 181/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2020 - 31.12.2020
3.01.01.2021 -