História predpisu 167/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.2020 - 25.05.2021