146/2020 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

146
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
zo 4. júna 2020,
ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 58/1998 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sa ustanovujú takto:

a)
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy
1.
Banská Bystrica,
2.
Banská Štiavnica,
3.
Bánovce nad Bebravou,
4.
Brezno,
5.
Bytča,
6.
Detva,
7.
Dolný Kubín,
8.
Ilava,
9.
Krupina,
10.
Kysucké Nové Mesto,
11.
Liptovský Mikuláš,
12.
Lučenec,
13.
Martin,
14.
Námestovo,
15.
Nové Mesto nad Váhom,
16.
Partizánske,
17.
Poltár,
18.
Považská Bystrica,
19.
Prievidza,
20.
Púchov,
21.
Ružomberok,
22.
Topoľčany,
23.
Trenčín,
24.
Turčianske Teplice,
25.
Tvrdošín,
26.
Veľký Krtíš,
27.
Zvolen,
28.
Žarnovica,
29.
Žiar nad Hronom,
30.
Žilina,
b)
Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy
1.
Bratislava I,
2.
Bratislava II,
3.
Bratislava III,
4.
Bratislava IV,
5.
Bratislava V,
6.
Dunajská Streda,
7.
Galanta,
8.
Hlohovec,
9.
Komárno,
10.
Levice,
11.
Malacky,
12.
Myjava,
13.
Nitra,
14.
Nové Zámky,
15.
Pezinok,
16.
Piešťany,
17.
Senec,
18.
Senica,
19.
Skalica,
20.
Šaľa,
21.
Trnava,
22.
Zlaté Moravce,
c)
Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy
1.
Bardejov,
2.
Gelnica,
3.
Humenné,
4.
Kežmarok,
5.
Košice I,
6.
Košice II,
7.
Košice III,
8.
Košice IV,
9.
Košice-okolie,
10.
Levoča,
11.
Medzilaborce,
12.
Michalovce,
13.
Poprad,
14.
Prešov,
15.
Revúca,
16.
Rožňava,
17.
Sabinov,
18.
Snina,
19.
Sobrance,
20.
Spišská Nová Ves,
21.
Stará Ľubovňa,
22.
Stropkov,
23.
Svidník,
24.
Trebišov,
25.
Vranov nad Topľou,
d)
Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okres Čadca,
e)
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okres Rimavská Sobota.
§ 2
Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov v konaniach začatých a právoplatne neskončených do 14. júna 2020 a pre výkon hlavného dozoru, ktorý sa začal a právoplatne sa neskončil do 14. júna 2020, sa ustanovujú takto:
a)
Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pre okresy
1.
Banská Bystrica,
2.
Banská Štiavnica,
3.
Brezno,
4.
Detva,
5.
Dolný Kubín,
6.
Krupina,
7.
Liptovský Mikuláš,
8.
Lučenec,
9.
Martin,
10.
Námestovo,
11.
Poltár,
12.
Ružomberok,
13.
Turčianske Teplice,
14.
Tvrdošín,
15.
Veľký Krtíš,
16.
Zvolen,
17.
Žarnovica,
18.
Žiar nad Hronom,
b)
Obvodný banský úrad v Bratislave pre okresy
1.
Bratislava I,
2.
Bratislava II,
3.
Bratislava III,
4.
Bratislava IV,
5.
Bratislava V,
6.
Dunajská Streda,
7.
Galanta,
8.
Hlohovec,
9.
Komárno,
10.
Levice,
11.
Malacky,
12.
Myjava,
13.
Nitra,
14.
Nové Zámky,
15.
Pezinok,
16.
Piešťany,
17.
Senec,
18.
Senica,
19.
Skalica,
20.
Šaľa,
21.
Trnava,
22.
Zlaté Moravce,
c)
Obvodný banský úrad v Košiciach pre okresy
1.
Bardejov,
2.
Humenné,
3.
Košice I,
4.
Košice II,
5.
Košice III,
6.
Košice IV,
7.
Košice-okolie,
8.
Medzilaborce,
9.
Michalovce,
10.
Prešov,
11.
Sabinov,
12.
Snina,
13.
Sobrance,
14.
Stropkov,
15.
Svidník,
16.
Trebišov,
17.
Vranov nad Topľou,

d)
Obvodný banský úrad v Prievidzi pre okresy
1.
Bánovce nad Bebravou,
2.
Bytča,
3.
Čadca,
4.
Ilava,
5.
Kysucké Nové Mesto,
6.
Nové Mesto nad Váhom,
7.
Partizánske,
8.
Považská Bystrica,
9.
Prievidza,
10.
Púchov,
11.
Topoľčany,
12.
Trenčín,
13.
Žilina,
e)
Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi pre okresy
1.
Gelnica,
2.
Kežmarok,
3.
Levoča,
4.
Poprad,
5.
Revúca,
6.
Rimavská Sobota,
7.
Rožňava,
8.
Spišská Nová Ves,
9.
Stará Ľubovňa.
§ 3
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júna 2020.
Richard Sulík v. r.