História predpisu 1/2020 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2020 - 31.08.2023