História predpisu 89/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.04.2019 - 31.05.2019