87/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.04.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

87
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky skončilo 31. decembra 2018 predbežné vykonávanie Dohody medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike (oznámenie č. 95/2015 Z. z.).