História predpisu 5/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2019 -