455/2019 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

455
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 10. decembra 2019,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupina S1.1 vrátane nadpisu znie:
„Podskupina S1.1
Anabolické androgénne steroidy (AAS)
1.
1-androsténdiol (5α-androst-1-én-3β,17β-diol),
2.
1-androsténdión (5α-androst-1-én-3,17-dión),
3.
1-androsterón (3α-hydroxy-5α-androst-1-én-17-ón),
4.
1-epiandrosterón,
5.
1-testosterón (17β-hydroxy-5α-androst-1-én-3-ón),
6.
4-androsténdiol (androst-4-én-3β,17β-diol),
7.
4-hydroxytestosterón (4,17β-dihydroxyandrost-4-én-3-ón),
8.
5-androsténdión (androst-5-én-3,17-dión),
9.
7-keto-DHEA,
10.
7α-hydroxy-DHEA,
11.
7β-hydroxy-DHEA,
12.
19-norandrosténdiol (estr-4-én-3,17-diol),
13.
19-norandrosténdión (estr-4-én-3,17-dión),
14.
androstanolón (5α-dihydrotestosterón, 17β-hydroxy-5α-androstán-3-ón),
15.
androsténdiol (androst-5-én-3β, 17β-diol),
16.
androsténdión (androst-4-én-3,17-dión),
17.
bolandiol (estra-4-én-3β,17β-diol),
18.
bolasterón,
19.
boldenón,
20.
boldión (androsta-1,4-dién-3,17-dión),
21.
danazol ([1,2]oxazolo[4´,5´:2,3]pregna-4-én-20-yn-17α-ol),
22.
dehydrochlórmetyltestosterón (4-chloro-17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),
23.
desoxymetyltestosterón (17α-metyl-5α-androst-2-én-17β-ol),
24.
drostanolón,
25.
epiandrosterón (3β-hydroxy-5α-androstán-17-ón),
26.
epi-dihydrotestosterón (17β-hydroxy-5β-androstán-3-ón),
27.
epitestosterón,
28.
etylestrenol (19-norpregna-4-én-17α-ol),
29.
fluoxymesterón,
30.
formebolón,
31.
furazabol (17α-metyl[1,2,5]oxadiazolo[3´,4´:2,3]-5α-androstan-17β-ol),
32.
gestrinón,
33.
kalusterón,
34.
klostebol,
35.
mestanolón,
36.
mesterolón,
37.
metándienón (17β-hydroxy-17α-metylandrosta-1,4-dién-3-ón),
38.
metándriol,
39.
metasterón (17β-hydroxy-2α,17α-dimetyl-5α-androstan-3-ón),
40.
metenolón,
41.
metribolón (metyltrienolón, 17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9,11-trién-3-ón),
42.
metyl-1-testosterón (17β-hydroxy-17α-metyl-5α-androsta-1-én-3-ón),
43.
metyldienolón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4,9-dién-3-ón),
44.
metylklostebol,
45.
metylnortestosterón (17β-hydroxy-17α-metylestra-4-én-3-ón),
46.
metyltestosterón,
47.
mibolerón,
48.
nandrolón (19-nortestosterón),
49.
norboletón,
50.
noretándrolón,
51.
norklostebol,
52.
oxabolón,
53.
oxandrolón,
54.
oxymesterón,
55.
oxymetolón,
56.
prasterón (dehydroepiandrosterón, DHEA, 3β-hydroxyandrost-5-én-17-ón),
57.
prostanozol (17β-[(tetrahydropyrán-2-yl)oxy]-1´H-pyrazolo[3,4:2,3]-5α-androstán),
58.
quinbolón,
59.
stanozolol,
60.
stenbolón,
61.
testosterón,
62.
tetrahydrogestrinón (17-hydroxy-18α-homo-19-nor-17α-pregna-4,9,11-trién-3-ón),
63.
trenbolón (17β-hydroxyestra-4,9,11-trién-3-ón),
64.
látky s obdobnou chemickou štruktúrou alebo obdobnými biologickými účinkami ako látky uvedené v bodoch 1 až 63.“.
2.
V prílohe časti A.1 skupine S1 podskupine S1.2 druhom bode sa za označenie „LGD-4033“ vkladá slovo „(ligandrol)“.
3.
V prílohe časti A.1 skupine S1 sa vypúšťa poznámka k skupine S1.
4.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bode 1.2 sa vypúšťa podbod 1.2.1.
Doterajšie podbody 1.2.2 až 1.2.7 sa označujú ako podbody 1.2.1 až 1.2.6.
5.
V prílohe časti A.1 skupine S2 podskupine S2.1 bod 1.4 znie:
„1.4
Inhibítory TGF-beta signalizácie (luspatercept, sotatercept),“.
6.
V prílohe časti A.1 skupine S4 podskupine S4.1 písmene b) sa vkladajú nový prvý bod a druhý bod, ktoré znejú:
„1.
bazedoxifén,
2.
ospemifén,“.
Doterajší prvý bod až tretí bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.
7.
V prílohe časti A.2 skupine M2 bode 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „(zámena vzorky, pridanie proteáz do vzorky)“.
8.
V prílohe časti A.2 skupina M3 vrátane nadpisu znie:
„SKUPINA M3

GÉNOVÝ A BUNKOVÝ DOPING
1.
použitie nukleových kyselín alebo ich analógov ovplyvňujúcich genómovú sekvenciu alebo génovú expresiu akýmkoľvek mechanizmom (editovanie génov, umlčanie génov a technológie génového transferu),
2.
použitie normálnych buniek alebo geneticky modifikovaných buniek s potenciálom zvýšiť športový výkon.“.
9.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 sa za tridsiaty druhý bod vkladá nový tridsiaty tretí bod, ktorý znie:
„33.
oktodrín (1,5-dimetylhexylamín),“.
Doterajšie body 33. až 43. sa označujú ako body 34. až 44.
10.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 štyridsiatom štvrtom bode sa číslo „42“ nahrádza číslom „43“.
11.
V prílohe časti B.1 skupine S6 podskupine S6.2 druhom odseku druhý bod znie:
„2.
deriváty imidazolu na dermatologické, nazálne alebo oftalmologické použitie a“.
12.
V prílohe časti B.1 skupine S7 sa pred bod 1 vkladá úvodná veta, ktorá znie:
„Narkotiká vrátane optických izomérov (d- a l-)“.
13.
V prílohe časti B.1 skupina S8 vrátane nadpisu znie:
„SKUPINA S8

KANABINOIDY
Všetky prírodné a syntetické kanabinoidy
1.
kanabinoidy (kanabis, hašiš) a kanabis produkty,
2.
prírodné a syntetické tetrahydrokanabinoly (THCs),
3.
syntetické kanabinoidy, ktoré mimikujú efekt THC.
Zakázaným kanabinoidom nie je kanabidiol.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2020.
Martina Lubyová v. r.