439/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

439
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 9. decembra 2019 uložené tieto dodatky ku Kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom hasičov, Slovenským odborovým zväzom verejnej správy a kultúry, Odborovým zväzom KOVO a Odborovým zväzom zmenových hasičov.
2.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3.
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 zo 17. decembra 2018 uzatvorený 20. novembra 2019 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.