História predpisu 438/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2020 - 31.08.2023