História predpisu 363/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.2019 - 31.12.2019
3.01.01.2020 -