32/2019 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

32
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 31. januára 2019,
ktorou sa na rok 2019 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 42/2018 Z. z., ktorou sa na rok 2018 ustanovujú hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Gábor Gál v. r.
Príloha k vyhláške č. 32/2019 Z. z.
Hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu
služobnej rovnošaty a jej súčastí


Poradové
číslo
Názov výstrojnej súčasti Merná
jednotka
Počet
merných
jednotiek na
výdaj
Cena za
mernú
jednotku
v eurách
Cena spolu
v eurách
1. Bunda krátka ks 1 117,60 117,60
2. Čiapka zimná ks 1 11,21 11,21
3. Čiapka so šiltom ks 1 18,00 18,00
4. Čiapka so štítkom (klobúčik) ks 1 55,08 55,08
5. Gombík napichovací ks 6 0,52 3,12
6. Hviezda hodnostná ks 24 0,46 11,04
7. Košeľa (blúzka) s dlhými rukávmi ks 2 18,54 37,08
8. Košeľa (blúzka) s krátkymi rukávmi ks 2 18,54 37,08
9. Náplecníky pár 3 5,15 15,45
10. Nohavice (sukňa) ks 1 54,60 54,60
11. Nohavice letné (sukňa letná) ks 1 54,60 54,60
12. Opasok kožený ks 1 11,16 11,16
13. Poltopánky celoročné pár 1 45,00 45,00
14. Poltopánky letné pár 1 43,80 43,80
15. Ponožky letné pár 6 1,00 6,00
16. Ponožky zimné pár 3 1,50 4,50
17. Pulóver ks 1 39,84 39,84
18. Rukavice kožené vzor 2000 pár 1 18,93 18,93
19. Sako ks 1 118,80 118,80
20. Spona na viazanku ks 1 3,84 3,84
21. Šál ks 1 7,44 7,44
22. Topánky celoročné pár 1 122,40 122,40
23. Vesta ks 1 29,95 29,95
24. Vetrovka ks 1 154,80 154,80
25. Viazanka ks 1 4,20 4,20
Spolu: 1 025,52