História predpisu 32/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2019 - 29.02.2020