História predpisu 303/2019 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.14.12.2019 -